עדכון בנושא התנהלות רת"א

חברי אגודה שלום,.

אנו שמחים לעדכן כי פנייתנו לגורמי ממשל שונים בעניין ההתנהלות של רת"א נשאה פרי.

הפניה הייתה באופן פרטני בעניין של טייס חבר אגודה שביקש לחדש את היתר הטיסה לשדה דב ונדרש לבצע שתי הקפות בנוסף להצלחה במבחן עיוני בניגוד לכתוב בפמ"ת.

רת"א שלחה לטייס מכתב בו היא מודה בטעות שלה. טייס שלא טס לשדה דב יותר מחצי שנה נדרש לבצע בהצלחה מבחן עיוני בתפעול שדה דב בלבד, על מנת לחדש את זכותו לטוס אל / מאת שדה דב.

כפי שציינו במכתב אנחנו סבורים שאין לרת"א סמכות לשנות מצב משפטי באמצעות הפמ"ת אלא אך ורק בהליך חקיקה מסודר.

בתשובה קודמת הודיע לנו מנהל רת"א מר יואל פלדשו שאנחנו לא גוף יציג. הבהרנו שהזכות שלנו לייצג את חברי האגודה מעוגנת בהחלטות בג"צ. אכן בעקבות ההבהרה הטייס קיבל התייחסות עניינית.

אנו פונים לכל חברי האגודה להביא לידיעתנו כל מקרה שלדעתכם רת"א פועלת ללא סמכות. אנחנו נמשיך לדאוג לזכויות חברינו, נפעל נגד כל חריגה מסמכות ולעמוד על זכויותינו החוקיות.

בברכה

ועד אגודת התעופה הכללית

להלן קישורים למכתבים שהוצאנו לרת"א, מבקר המדינה, היועמ"ש לממשלה ומכ"ל משרד התחבורה.

https://www.aopa.org.il/חדשות-האגודה/תלונות-של-חברים-על-התנהגות-דורסנית-של-ב/

https://www.aopa.org.il/wp-content/uploads/2018/02/law210218.pdf

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.