סגירת מסלול הטיסה בש"ת חיפה 18.10.17

בתאריך 18/10/2017 יום ד', ייסגר מסלול הטיסה בנמל התעופה חיפה, בין השעות 8:30 ל 15:30 ז"מ ( CTR נשאר פתוח ), לצורך תחזוקה שוטפת לתאורת המסלול, צילומי רחפן ועבודות נוספות במגדל הפיקוח.
הסגירה לא תחול על טיסות קוו שתואמו וטיסות להק לאסדות הקידוח.
טיסות דחופות נוספות (בלבד) , יתאפשרו בתאום ובאישור הנהלת הנמל.

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.