מנחת מצפה רמון נפתח לתעופה הכללית

החל מה-24/3, מנחת מצפה רמון הינו מנחת מרושיין, כאשר מפעיל המנחת הינו מרכז דאייה נגב.

ע”פ תקנות הטיס (מנחתים) התשל”ה – 1975, כל פעילות במנחת נדרשת להיות מתואמת עם מפעיל המנחת, כאשר בכוחו של האחרון לאשר או לשלול את הפעילות האמורה.

לתשומת ליבכם שהמנחת מתאים הן לפעילות מטוסי GA  והן לפעילות מטוסי אז”מ למיניהם. בעוד מטוסי GA , באם יבקשו לפעול משם יצטרכו בנוכחותו של מפעיל המנחת, הרי שמטוסי האז”מ יכולים לפעול בנוהל “מנחת מיוחד” ללא נוכחותו של מפעיל המנחת, אך הדבר חייב באישורו.

אמנון הררי

יושב ראש

054-4815600

שלח אימייל

שחר גולדברג

מדריך ראשי

054-6610398

שלח אימייל

ארז בלגה

גזבר

054-4995566

שלח אימייל

יוסי מדל

אחראי אחזקה

052-6126263

שלח אימייל

אייל שמש

מנהל אתר

054-2588440

שלח אימייל

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.