מועד הגשת מרשה טיסה בחוה"מ פסח

להלן מועדי הגשת תוכניות לטיסות מרחב/חריגות.
המסמך אינו מדבר על טיסות בנתיבים הקבועים אלא רק עבור טיסות מרחב/חריגות. במידה ויש צורך בהבהרות – ניתן ליצור קשר עם מ"ט.  נא פעלו בהתאם.

תאריך ביצוע הטיסה

מועד הגשה למודיעין טיס
בכל תאריך הגשה עד השעה 1500 ז"מ
אלא אם צויין אחרת

07/04  שישי

ביום חמישי 06/04

08/04  שבת

עד 3 שעות לפני המראה

09/04  ראשון

ביום חמישי 06/04

10/04  שני  ערב חג

ביום ראשון 09/04

11/04  שלישי   חג I

עד 3 שעות לפני המראה

12/04  רביעי

ביום ראשון 09/04

13/04  חמישי

ביום רביעי 12/04

14/04  שישי

ביום חמישי 13/04

15/04  שבת

עד 3 שעות לפני המראה

16/04  ראשון  ערב חג

ביום חמישי 13/04

17/04  שני   חג II

עד 3 שעות לפני המראה

18/04  שלישי

ביום חמישי 13/04

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.