חילופי תפקידים בועד האגודה

ע”פ תקנון האגודה, נערכו ביום 16.1.2020 בחירות לוועד המנהל.

כפועל יוצא מתוצאות הבחירות חל שינוי בחברי הועד ובממלאי התפקידים השונים

להלן פרוטוקול מישיבת הועד החדש ביום 26.1.2020 ורשימת בעלי התפקידים:

יו”ר, גזבר, מזכיר האגודה  ווחברי הועדות השונות

חילופי תפקידים  >  לפרוטוקול

 

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.