אסיפה כללית ובחירות לוועד וועדת ביקורת  25.12.17

הודעה על קיום אסיפה כללית ובחירות לוועד האגודה וועדת ביקורת 

לקראת תום תקופת קדנציה בת שנתיים, בהתאם לתקנון יתקיימו בחירות לוועד וועדת ביקורת בהצבעה חשאית במהלך אסיפה כללית.
האסיפה תתקיים ביום שני 25 דצמבר 2017 בשעה 18:30 באודיטוריום הגדול בכפר הירוק.
סדר היום של הערב יתפרסם בהמשך.

חברי האגודה שחברותם בתוקף במועד הבחירות מוזמנים להגיש את מועמדותם
עד יום חמישי 14 דצמבר 2017  באמצעות הדוא"ל למשרד האגודה office@aopa.org.il

בברכה

נתן שרון, יו"ר האגודה                            אשר נחמיאס, יו"ר ועדת הבחירות

______________________________________________________________________ 

טופס הצגת מועמדות לוועד או ועדת ביקורת של אגודת התעופה הכללית 

שם המועמד/ת ___________________________  מספר תעודת חבר ______________

בעל רישיון טיס מסוג ___________ הגדרים _____________ ניסיון תעופתי ___________

מציג/ה מועמדות לוועד / ועדת ביקורת (מחק את המיותר)

כמה מילים על עצמי _____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

באיזה תחומים ארצה לפעול ________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

אני מצהיר/ה שידוע לי שהפעילות למען האגודה נעשית ללא תמורה כספית או כל תמורה שהיא.

תאריך ______________________                        חתימה _______________________

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.