טייסים וטייסות, דעו זכויותיכם!

בדף זה מוצגים זכויותיכם ע"פ המוגדר בחוק הטיס והתקנות וכן זכויותיהם של מפקחי רת"א בזמן ביצוע ביקורות (Ramp Check)