ועדת ביקורת

audit

ועדת ביקורת – מתפקידה לבדוק ולבקר את פעילות הועד, ההתנהלות הכספית של האגודה, ביצוע החלטות הועד ועמידה ביעדים שנקבעו.

שני שגיב

חבר ועדת ביקורת

mailto:shani1961@gmail.com

054-4336796

חבר ועדת ביקורת

רוני גרופי

חבר ועדת ביקורת

mailto:roni@grupi.co.il

052-8698775

תגובות

תגובות