חוגים, הדרכה והטסת ילדים


הפעילות החשובה והערכית ביותר של טייסת 10, בין שאר פעילויותיה למען הקהילה, היא העבודה עם הנוער. במסגרת זו מטפלת טייסת 10 במגוון קבוצות של נערים בסיכון, החל ב”כיתות הכוון” בבתי ספר תיכוניים נורמטיבים, שבהן מקובצים נערים עם קשיי למידה קלים מסיבות אישיות או סוציו אקונומיות, דרך קבוצות נוער בסיכון המאורגנות ע”י מסגרות קהילתיות שונות כמו מתנסים וכד’, ועד קבוצות של עבריינים צעירים הנמצאים בהשגחה ע”י המסגרות המתאימות. גיל הנערים והנערות הנו 15-16-17.
בתחום פעילות זו מקימה טייסת 10 חוג לתעופה לקבוצה של 10 – 20 נערים, שבו מתנדב הטייסת, טייס בתחביבו או במקצועו בעבר או בהווה, מלמד את הנערים מקצועות תעופה שונים ברמה המותאמת ליכולתם. התכנית כוללת סרטים, צילומים, סיפורים אישיים, הסברים על עקרונות הטיסה – כמו למשל איך מטוס טס ואינו נופל, חוקים יסודיים באווירודינמיקה, יסודות הניווט, מטאורולוגיה, קשר, ניהול תנועת המטוסים בשדות תעופה ובנתיבי האוויר ועוד. משך החוג כשלשה חודשים. המתנדב נפגש עם הנערים אחת לשבוע למשך כשעתיים. במהלך החוג יוצאים החניכים לסיור בשדה תעופה אזרחי שבו הם רואים בפעם הראשונה (רובם, לפחות) בחייהם מטוס על הקרקע וגם יושבים בתא הטייס, ומבקרים במגדל הפיקוח ובתחנת ההצלה והכבוי. סיור נוסף הוא למוזיאון חייל האוויר בחצרים, כדי להכיר גם תעופה צבאית ולשמוע דברים על מורשת חיל האוויר.
בסיום החוג טסים הנערים בשמי הארץ במטוסים קלים המוטסים ע”י מתנדבי הטייסת.
חשיבותה וערכה של פעילות זו של טייסת 10 היא לא רק בכך שהנערים חניכי החוג נחשפים בפעם הראשונה (ואולי היחידה) בחייהם לתחום התעופה, תחום מרתק מאין כמוהו ובעיקר לבני הנעורים, “ריגוש חיובי” בתוך שלל הריגושים השליליים המהווים את עולמם בדרך כלל.
בנוסף, עצם השתתפותם בחוגים אלה וחשיפתם לנושא והמפגש עם הטייסים תורמת תרומה כבדת משקל לשיפור הדימוי העצמי שלהם ואולי להתנהלותם בעתיד. מכאן החשיבות הרבה של פעילות זו המשמשת ככלי להשגת מטרות אלו.
חוגי התעופה של טייסת 10 מוקמים גם במסגרות ובישובים של בני מיעוטים – ערבים, דרוזים ובדואים. מתוך ראיה כוללת שקרוב אוכלוסיה זו לציבור הכללי במדינה היא צורך חיוני ואסטרטגי מהמדרגה הראשונה במבט לעתיד ולפיכך פעילות קהילתית חשובה, ניתנת להם “העדפה מתקנת” והחוגים במגזר זה מוקמים גם באוכלוסיות נערים נורמטיביות.
במסגרת שיתוף פעולה של טייסת 10 עם האגף החברתי – ביטחוני במשרד הביטחון, מוקמים חוגי התעופה במסגרות של נערים בדווים כחלק מהפעולות הנעשות במטרה לעודד גיוס לצה”ל של אוכלוסיה זו.
טייסת 10 החלה בפעילות זו בשנת 2001. במהלך שנת לימודים מוקמים כ-15 חוגים ברחבי הארץ שבהם משתתפים כ-250 עד 300 נערים.
בנוסף, מטיסים מתנדבי הטייסת בטיסות “כף” ביום העצמאות יתומי צה”ל והמשטרה, זאת במשותף עם ארגון אלמנות ויתומי צה”ל, ומעת לעת גם ילדים פגועים או חולים במחלות חשוכות מרפא.
כל הפעולות שתוארו נעשות בהתנדבות מלאה וללא כל תמורה של מתנדבי טייסת 10, לרבות התשלום עבור שעות הטיסה המוקדשות למטרה זו.

מצגות עזר למדריכים בחוגי תעופה

נוהל הטסת ילדים – הרצליה

נוהל הטסת ילדים – חיפה

פתיח לחוג תעופה, הצגת התכנית והנושאים

ההתחלה  תולדות התעופה  מצגת באדיבות רפי בדלוב
https://www.aopa.org.il/userfiles/files/Sq10/history/history.pps

הכוחות הפועלים על המטוס  מצגת באדיבות רפי בדלוב https://www.aopa.org.il/userfiles/files/Sq10/forces/forces.pps

מבנה המטוס וחלקיו מצגת באדיבות רפי  בדלוב
https://www.aopa.org.il/userfiles/files/Sq10/stracture/stracture.pps

עיקרי ניווט אווירי
קשר ותקשורת
בקרה אווירית

תגובות

תגובות