תמונת הבטיחות 2016

השנה, בהתאם לפרסום הדו- שנתי, מצורפים בפרק 4 סקרי הערכת המצב הבטיחותי המדינתי ולתחום המובילים האוויריים

לתשומת ליבכם לשיפורים  בתכנים  הבאים:

א.      הוספת משמעותית של התרשימים הרב- שנתיים (לראשונה נאגר במדנ”א מידע של 5 שנים).
ב.       הצגת פירוט מהות וסיבת האירוע ברמה השנייה והשלישית בדגש על המובילים האוויריים ותעבורה
אווירית.
ג.       הצגת נושא מורחב בפרקי המובילים והתעופה הכללית- סעיפים 3.1.4, 3.2.4.
ד.       שער העשייה של רת”א בוטל וחלק מהתכנים הוטמעו בשערים האחרים.
ה.      צומצם פרק האז”מ.
ו.         נוסף בתקציר המנהלים פאזל שנועד להציג את ההערכה האיכותית של מצב הבטיחות בתחום המובילים
האוויריים, התשתית התעופתית וניהול התעבורה האווירית בישראל.

נדגיש שהסיכום הולך מהכלל (תקציר מנהלים ונתונים עיקריים) אל הפרט (שער 3 לפי תחומי טיסה/תעופה).

מדובר בסיכום ולא בתכנית עבודה בטיחותית ועם זאת ניתן ומצופה מכל בעל עניין ואחריות לגזור את הנושאים אותם נדרש לזהות ולקדם.

תודה מיוחדת למר אילן סולומון- רכז בכיר למידע הבטיחותי, למספר אנשי תעופה בכירים שעיינו בטיוטה והשיבו בהערות חשובות ולשאר המסייעים. 

מומלץ לבעלי הרישיון להעביר לעיון ציבור עובדי הטיס.

בשבוע הקרוב הקובץ יפורסם באתר רת”א – לשונית בטיחות – פרסומי רת”א.

הצעות לשיפור/שינוי יתקבלו ברצון.

קריאה מועילה.

בברכה, 

אלון   שלו    –  מנהל תחום בטיחות טיסה,  רת”א

אל הקובץ     buttonGo   caa safety pic 2016

תגובות

תגובות

סגור לתגובות.