שת”פ וקשרי חוץ

שת”פ וקשרים עם גורמי תעופה בארץ > לקשרי חוץ

סיכום פגישה עם אגודת LSA אוק. 2010
סיכום פגישה עם מפקד שדה דב בקשר להגבלות טיסה לת”כ ספט, 2010

סיכום פגישה עם איתי אלון - מנהל מרכז בטיחות וביטחון בתעופה – מכון פישר

פרוטוקול מישיבת ועדה הפעולה למניעת סגירת שדה הרצליה יולי 2010
סיכום פגישת פורום חברות התעופה הכללית דצמבר 2009
סיכום ישיבת ועדת הכלכלה בנושא סגירת שדה הרצליה
פרוטוקול מישיבת ועדת תיכנון מתאר ארצית בנושא פריסת שדות תעופה
מכתב תודה מעירית ערד – מטס סוכות תש”ע נובמבר 2009
מכתב תודה לעירית ערד – מטס סוכות תש”ע אוקטובר 2009
פרוטוקול מישיבת ועדת תיכנון מתאר ארצית בנושא פריסת שדות תעופה אוקטובר 2009
תשובות היוע”המ וסמנכ”ל מבצעים רש”ת בנושא הפסקת פעילות בשבת בחיפה ובש”ד דצמבר 2008
סיכום שיחה עם מפקד יחידות הבקרה בחה”א נובמבר 2008
תחקיר הראלי הבינ”לתגובת האגודה להערות בתחקיר אוקטובר 2008
סיכום פגישה עם מר אודי ברעוז מרש”ת נובמבר 2008
הקוד האתי לטייסים
מכתב לשר התחבורה בנושא סגירת שדה דב וחיפה בשבת
תגובת השר למכתב יו”ר האגודה
מכתב לשר התחבורהבענין התקפות על החוקר הראשי מצד פקחי הטיסה בעיקבות תחקיר בטיחות
מכתב לשר התחבורה בנושא סגירת שדה דב וחיפה בשבת
תגובת השר למכתב יו”ר האגודה
מכתב לשר התחבורהבענין התקפות על החוקר הראשי מצד פקחי הטיסה בעק’בות תחקיר בטיחות

ידיעון IAOPA – סיכום הכנס הבינ”ל ה-25 בתל אביב
כתבה על האגודה בידיעון IAOPA לחודש ינואר 2010

סיכום פגישה עם איתי אלון – מנהל מרכז בטיחות וביטחון בתעופה – מכון פישר

המשך הסיפור על סגירת שדות חיפה ודב בשבת מכתב מנהל שדה חיפה ומכתב הביטול
המצגת שהציג יו”ר האגודה בכנס השנתי הראשון לבטיחות ומגמות בתעופה הכללית אוקטובר 2008
מכתב למר אודי ברעוז- סמנכ”ל מבצעים – רש”ת, תשובתו של מר אודי ברעוז
תגובה לתשובתו של מר אודי ברעוז
אוקטובר 2008
סיכום פגישה עם מר גיל ארנוןר.א. תעופה כללית – רת”א אוקטובר 2008
מכתב תודה מביה”ס לטיסה וירטואלית VFS

נתוני דובר משרד התחבורה עדכן פברואר 2005 על מחזיקי רשיון טייס בישראל

עיצוב: ענת הודסמן פוסטר עם חסות של ASIM פוסטר כללי של האגודה

שת”פ וקשרים עם גורמי תעופה בחו”ל

הנחות לחברים באגרות נחיתה בקפריסין LGS Cyprus

 מכתב תודה מ-AOPA איטליה  יוני 2013

Aero Expo Events for 2011 is www.expo.aero

May – June 2011

מטס לגרוזיה בתחילת חודש יולי 2010 מצגת התכנית יוני 2010
ידיעון IAOPA – סיכום הכנס הבינ”ל ה-25 בתל אביב יולי 2010
נאום הפתיחה של יו”ר האגודה בכנס הבינ”ל של IAOPA שנערך בתל אביב יוני 2010
מקבץ קישורים לאתרי חברות של ציוד, אויוניקה, יצרני מטוסים וכיוצ”ב, בארה”ב
אירוע בפינלנד – קיץ 2010 פברואר 2010
כתבה על האגודה בידיעון IAOPA לחודש ינואר 2010
מתארגן מטס לגרוזיה בתחילת חודש יולי 2010 מרץ 2010
מכתב לררת”א קפריסין בקשר לאגרות הגבוהות דצמבר 2009
דו”ח מכנס AOPA בטמפה ארה”ב נובמבר 2009
מכתבי תודה מ-AOPA שוויץ על אירגון המטס הבינ”ל, רודי גרברפיליפ האוזר אוקטובר 2008
דו”ח מכנס FAI – GAC 2008 אוקטובר 2008
פרוטוקול ועדת הכספים של הכנסת בנושא בטיחות הטיסה יולי 2008
סיכום והחלטות בעקבות הכינוס הכללי של IAOPA באתונה יוני 2008
סיכום פגישה עם מנכ”ל רש”ת מאי 2008
סיכום פגישה עם מערך הבקרה של חה”א מאי 2008
סיכום פגישה בעקבות כנס תעופתי אפריל 2008
הכנס השנתי ה-24 של IAOPA ותערוכה בינ”ל , אתונה יוני 2008
השוואת עלות לימודי טיסה באוסטרליה ניו זילנד, אנגליה וארה”ב
“ראלי השלום” בחסות FAI – IAOPA ספטמבר 2008
מכתב הערכה מנשיא IAOPA לחגיגות 30 שנה לאגודה נובמבר 2007
קישור לידיעונים תקופתיים של אירגונים ומועדונים
אגרות בקפריסין

>

תגובות

תגובות