ארכיון קטגוריות: חדשות האגודה

מועד הגשת מרשה טיסה בחוה"מ פסח

להלן מועדי הגשת תוכניות לטיסות מרחב/חריגות. המסמך אינו מדבר על טיסות בנתיבים הקבועים אלא רק עבור טיסות מרחב/חריגות. במידה ויש צורך בהבהרות – ניתן ליצור קשר עם מ"ט.  נא פעלו בהתאם.

תאריך ביצוע הטיסה

מועד הגשה למודיעין טיס בכל תאריך הגשה עד השעה 1500 ז"מ אלא אם צויין אחרת

07/04  שישי

ביום חמישי 06/04

08/04  שבת

עד 3 שעות לפני המראה

09/04  ראשון

ביום חמישי 06/04

10/04  שני  ערב חג

ביום ראשון 09/04

11/04  שלישי   חג I

עד 3 שעות לפני המראה

12/04  רביעי

ביום ראשון 09/04

13/04  חמישי

ביום רביעי 12/04

קרא עוד

תיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) הצערת הגיל המזערי לקבלת רישיון טייס מתלמד

שלום לכולם,

רשות התעופה האזרחית (להלן - רת"א) מבקשת לקדם תיקון לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א – 1981 (להלן- "תקנות הרישיונות"), שתכליתו הקלה עם ציבור בעלי העניין והשוואת הדין לסטנדרטים הבינ"ל ולדינים של מדינות מערביות, בכל הקשור להצערת הגיל המזערי הדרוש לשם קבלת רישיון טייס מתלמד, בכלל,  וביחס לטייס מתלמד עם הגדר דאון בפרט,  וכן הצערת הגיל המזערי הדרוש לשם קבלת רישיון טייס פרטי עם הגדר דאון, מהטעמים המפורטים בדברי ההסבר.

 רצ"ב לעיונכם ולשימושכם:  נוסח התיקון המוצע ערוך כ קובץ משולב , באמצעות תבנית החקיקה ,  וכן דברי הסבר מפורטים  כאן   >  .caa281216

נודה על קבלת הערותיכם המפורטות לנוסח התיקון המוצע, בכתב בלבד, עד ליום 1/3/2017 לכל המאוחר.  את ההערות ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל: zakayy@mot.gov.il. לאחר קבלת ההערות ולימודן יוחלט אם לקבוע, בנוסף, מפגש עם ציבור...

קרא עוד