ארכיון קטגוריות: בטיחות טיסה

תמונת הבטיחות 2016

השנה, בהתאם לפרסום הדו- שנתי, מצורפים בפרק 4 סקרי הערכת המצב הבטיחותי המדינתי ולתחום המובילים האוויריים

לתשומת ליבכם לשיפורים  בתכנים  הבאים:

א.      הוספת משמעותית של התרשימים הרב- שנתיים (לראשונה נאגר במדנ"א מידע של 5 שנים). ב.       הצגת פירוט מהות וסיבת האירוע ברמה השנייה והשלישית בדגש על המובילים האוויריים ותעבורה אווירית. ג.       הצגת נושא מורחב בפרקי המובילים והתעופה הכללית- סעיפים 3.1.4, 3.2.4. ד.       שער העשייה של רת"א בוטל וחלק מהתכנים הוטמעו בשערים האחרים. ה.      צומצם פרק האז"מ. ו.         נוסף בתקציר המנהלים פאזל שנועד להציג את ההערכה האיכותית של מצב הבטיחות בתחום המובילים האוויריים, התשתית התעופתית וניהול התעבורה האווירית בישראל.

נדגיש שהסיכום הולך מהכלל (תקציר מנהלים ונתונים עיקריים) אל הפרט (שער 3 לפי תחומי טיסה/תעופה).

מדובר בסיכום ולא בתכנית עבודה בטיחותית ועם זאת ניתן...

קרא עוד